werkzaamheden

Programma van eisen
Haalbaarheidsstudie
Aankoopkeuringen
Mogelijkheden binnen het bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan en welstand
Schetsen en 3D computermodellen (BIM)
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Maken van computer-renderings
Maken van bestektekeningen
Maken van werktekeningen
Overleg met constructeur
Bouwbesluittoets (daglicht, ventilatie, spui, warmteweerstanden)
Energieberekeningen (EPW & EPU)
Milieuprestatieberekeningen (MPG)
Bestek schrijven
Duurzaam bouwen
Herbestemmingen
Bouwvergunning / Omgevingsvergunning
Aanbesteding
Bouwbegeleiding
Oplevering
Architectuurfotografie